Toàn văn Quyết định 07/2000/QĐ-BTC về thay thế tờ khai nguồn gốc xe ôtô, xe gắn máy nhập khẩu bằng biên lai thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng mẫu CTT52

QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 07/2000/QĐ-BTC NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THAY THẾ TỜ KHAI NGUỒN GỐC XE ÔTÔ, XE GẮN MÁY NHẬP KHẨU BẰNG BIÊN LAI THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ THUẾ GTGT MẪU CTT52
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Pháp lệnh kế toán Thống kê ngày 20/5/1988;
Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ và quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.
Căn cứ Nghị định số 178-CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;
Thi hành Chỉ thị số 853/1997/CT-TTg ngày 11/10/1997 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống buôn lậu trong tình hình mới;
Để giảm bớt thủ tục hành chính trong việc nhập khẩu đăng ký lưu hành xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, sau khi có ý kiến của Bộ Thương mại, Bộ Công an và Tổng cục Hải quan;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định thay thế tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 376TC/QĐ/TCT ngày 22 tháng 6 năm 1993, bằng việc sử dụng biên lai thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu, Mẫu CTT52 ban hành kèm theo Quyết định số 1042/1998/QĐ/BTC ngày 15/8/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính”.
Điều 2: Quyết định này thay thế Quyết định số 376 TC/QĐ/TCT ngày 22 tháng 6 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, bằng việc sử dụng biên lai thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu, mẫu CTT52 có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2000.
Điều 3: Các tổ chức có liên quan đến việc in ấn, phát hành, quản lý, sử dụng biên lại thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu, Mẫu CTT52 nêu tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Phạm Văn Trọng
(Đã ký)
QUY ĐỊNH
THAY THẾ TỜ KHAI NGUỒN GỐC XE Ô TÔ, XE GẮN MÁY NHẬP KHẨU BẰNG BIÊN LAI THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ THUẾ GTGT HÀNG NHẬP KHẨU, MẪU CTT52
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2000/QĐ/BTC ngày 18/1/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Điều 1: Thay thế tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu ban hành theo Quyết định số 376 CT/QĐ/TCT ngày 22 tháng 6 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, bằng việc sử dụng biên lai thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu, mẫu CTT52, do Bộ Tài chính phát hành. Căn cứ vào thủ tục nhập khẩu hiện hành, cơ quan Hải quan ghi cho mỗi xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu một biên lai, ghi rõ số khung, số máy của từng xe giao cho đơn vị nhập khẩu xe và là một trong những căn cứ để cơ quan Công an đăng ký lưu hành xe.
Điều 2: Tổng cục Thuế – Bộ Tài chính chịu trách nhiệm in, phát hành và cấp phát biên lai thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu (Mẫu CTT 52) cho Tổng cục Hải quan, để Tổng cục Hải quan cấp phát cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố sử dụng. Việc quản lý, sử dụng biên lai thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu, mẫu CTT52 được áp dụng theo chế độ quản lý ấn chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 529/TC/QĐ ngày 22/12/1992, Quyết định số 544 TC/QĐ/CĐKT ngày 2/8/1997 và Quyết định số 1042/1998/QĐ/BTC ngày 15/8/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Điều 3: Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm hướng dẫn việc ghi chép, quản lý sử dụng biên lai thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu, mẫu CTT52 khi làm thủ tục nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy.
Điều 4: Các cơ quan liên quan như: Cơ quan Hải quan khi lập biên lai thuế, cơ quan Thuế khi thu lệ phí trước bạ, cơ quan Công an khi làm thủ tục đăng ký lưu hành xe và các đơn vị, cá nhân sử dụng biên lai thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu, Mẫu CTT52 nếu có nghi vấn, cần thông báo cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét, xử lý kịp thời.
Điều 5: Các tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, đã được cơ quan Hải quan xác nhận từ ngày 29/02/2000 trở về trước vẫn có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/6/2000 (nếu có); các đơn vị có số tờ khai còn lại thì liên hệ với cơ quan Hải quan nơi xác nhận tờ khai nguồn gốc xe nhập khẩu để được thay thế bằng biên lai thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu, mẫu CTT52. Số tờ khai nguồn gốc xe nhập khẩu chưa được cơ quan Hải quan xác nhận thì các đơn vị phải trả lại cho Tổng cục Thuế để quản lý theo quy định.
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: